ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดเทศบาล 1 (ตลาดผ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดเทศบาล 1 (ตลาดผ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)