ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท