เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

 

หรือกดได้ที่ลิงค์>>>   https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=2815007&tokenValue=cb51875e-f85e-4c49-be09-82a646e2c802&departmentId=7379