กิจกรรมพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส ร่วมกับ วัดไตรภูมิได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งในงานได้รับเกียรติจากท่านสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตตรัย การจัดกิจกรรมพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจเจริญจิตตภาวนาจากประชาชนทุกหมู่เหล่า ภายในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาพระองค์ ทรงได้มีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไป…สุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม /เทศบาลตำบลวานรนิวาส