กิจกรรมจิตอาสาขุดลอกรางระบายน้ำอุดตัน ณ ชุมชนป่าติ้วพัฒนา

ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลวานรนิวาส ร่วมกับจิตอาสา และประชาชนชุมชนป่าติ้ว จัดทำกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกรางระบายน้ำ ณ บริเวณซอยบุญถัน 1 – 2 หมู่ 5 บ้านป่าติ้วพัฒนา เพื่อทำความสะอาดรางระบายน้ำ ถนนภายในชุมชน เพื่อเปิดทางรางระบายน้ำ ให้การระบายน้ำภายในเขตชุมชนให้สะดวก ป้องกันการเกิดน้ำขัง น้ำเน่าเสีย ภายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้มีที่อยู่อาศัยสะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป