ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวานรนิวาส มอบถังยังชีพให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกำจัด ทิพย์สุริย์ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมด้วย นายทำนอง ตรงดี         รองนายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส นายปรีดา สุวรรณพรม ปลัด ทต.วานรนิวาส และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.วานรนิวาส ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 4 ต.วานรนิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากรักษาอาการหายป่วยแล้ว กลับมาพักฟื้นร่างกายต่อเนื่องที่บ้าน (Home Isolation) และกักตัวต่ออีก 14 วัน ในพื้นที่หมู่ 4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ หน้าที่สาธารณสุข จากกองสาธารรสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้ให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัย และการจัดการขยะติดเชื้อ