โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนนิวาสสถาน จากแยกถนนบำรุงเมืองถึงถนนราชกิจรังสรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.นิวาสสถาน