ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

– ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต(สน)0002/ว010 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสาร ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภ ...

Read More »

– ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวานรนิวาส

ประกาศเทศบาลตำบล วานรนิวาส การรับสมัครบุคคลเข้ารับ ...

Read More »

– โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวานรนิวา ...

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สร ...

Read More »

– กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561

Read More »

– เทศบาลตำบลวานรนิวาสจัดให้มีการประชุมสัมมนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้กับเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลวานรนิวาสจัดให้มีการประชุมสัมมนาระบบจัดซ ...

Read More »