ข่าวประชาสัมพันธ์

Author Archives: admin

– ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต(สน)0002/ว010 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสาร ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภ ...

Read More »

– ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล เดิม ถนนธุรกิจพัฒนาจากแยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดรา ...

Read More »

– ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีโพนเมืองฝั่งทิศตะวันออก จากแยกถนนเรืองสวัสดิ์ไปด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดรา ...

Read More »

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายงานแสดงผล ...

Read More »

– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนโพธิ์ศรี จากแยกถนนธุรกิจพัฒนาถึงแยกถนนราชกิจรังสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดดูรายละเอียด

Read More »

– เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟังท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนโพธิ์ศรี จากแยกถนนธุรกิจพัฒนาถึงแยกถนนราชกิจรังสรรค์

โหลดดูรายละเอียด

Read More »

– ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวานรนิวาส

ประกาศเทศบาลตำบล วานรนิวาส การรับสมัครบุคคลเข้ารับ ...

Read More »

– โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวานรนิวา ...

Read More »

เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

                      วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓ ...

Read More »

– เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า ถนน คสล.เดิม ถนนเรืองสวัสดิ์ จากแยกทางหลวงหลายเลข 222 ไปทิศตะวันออก

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน ...

Read More »