ข่าวประชาสัมพันธ์

Author Archives: admin

ส่งมอบเจลล้างมือ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ส่งมอบเจลล้างมือสำหรับประชาชนใ ...

Read More »

– โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด >>>ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เร ...

Read More »

– โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงระบบบาดาล ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงระบบบาดาล ตำ ...

Read More »

– โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝั่งทิศตะวันตกของถนนทางหลวง หมายเลข 222 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคา โดยวิธี ...

Read More »

– ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด >>ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้า ...

Read More »

โครงการตั้งด่านจุดตรวจ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาสดำเนินจัดทำโครงการตั้งด่านจุดตร ...

Read More »

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส จัดทำโคร ...

Read More »

– ประเพณีบุญมหาชาติ(วัดไตรภูมิ)

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดยนาง ...

Read More »

– โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยปรับถมดินแดงอัดบดแน่น ลู่วิ่งโดยรอบ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคา โดยวิธี ...

Read More »

– โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็กทางเดินเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็กทางเดินเข้า ...

Read More »