ข่าวประชาสัมพันธ์

Author Archives: admin

– โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝั่งทิศตะวันตกของถนนทางหลวง หมายเลข 222

ดาวน์โหลด >> -โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อ ...

Read More »

– โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงระบบบาดาล

ดาวน์โหลด >> -โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงระ ...

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบ ...

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลต ...

Read More »

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำ ...

Read More »

กิจกรรมปั่นจักรยานทุกวันพฤหัสบดี เพื่อป็นการลดการใช้พลังงาน

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส ...

Read More »

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนภายในเขตที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฉุกเฉิน(วาตภัย)

ในวันที่ 11 พฤษาคม 2563 ได้รับแจ้งการเกิดเหตุวาตภั ...

Read More »

– แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

***แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเ ...

Read More »

– การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) พ.ศ.2563

คำสั่งเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ 239/2563 เรื่องแต่งต ...

Read More »

ส่งมอบเจลล้างมือ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ส่งมอบเจลล้างมือสำหรับประชาชนใ ...

Read More »