ข่าวประชาสัมพันธ์

Daily Archives: มิถุนายน 9, 2020

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนภายในเขตที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฉุกเฉิน(วาตภัย)

ในวันที่ 11 พฤษาคม 2563 ได้รับแจ้งการเกิดเหตุวาตภั ...

Read More »