ข่าวประชาสัมพันธ์

Monthly Archives: มิถุนายน 2020

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนภายในเขตที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฉุกเฉิน(วาตภัย)

ในวันที่ 11 พฤษาคม 2563 ได้รับแจ้งการเกิดเหตุวาตภั ...

Read More »

– แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

***แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเ ...

Read More »