ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบเจลล้างมือ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ส่งมอบเจลล้างมือสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส เป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 + 3 =