ข่าวประชาสัมพันธ์

Daily Archives: พฤษภาคม 3, 2020

ส่งมอบเจลล้างมือ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ส่งมอบเจลล้างมือสำหรับประชาชนใ ...

Read More »