ข่าวประชาสัมพันธ์

Monthly Archives: พฤษภาคม 2020

– การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) พ.ศ.2563

คำสั่งเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ 239/2563 เรื่องแต่งต ...

Read More »

ส่งมอบเจลล้างมือ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ส่งมอบเจลล้างมือสำหรับประชาชนใ ...

Read More »