ข่าวประชาสัมพันธ์

– โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝั่งทิศตะวันตกของถนนทางหลวง หมายเลข 222 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝั่งทิศตะวันตกของถนนทางหลวง หมายเลข 222 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

76 − = 70