ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตั้งด่านจุดตรวจ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาสดำเนินจัดทำโครงการตั้งด่านจุดตรวจ ในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ตลอดเดือนเมษายน 2563 

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

54 − 46 =