ข่าวประชาสัมพันธ์

Monthly Archives: เมษายน 2020

– โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด >>>ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เร ...

Read More »

– ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด >>ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้า ...

Read More »

โครงการตั้งด่านจุดตรวจ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาสดำเนินจัดทำโครงการตั้งด่านจุดตร ...

Read More »