ข่าวประชาสัมพันธ์

Daily Archives: มีนาคม 10, 2020

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส จัดทำโคร ...

Read More »