ข่าวประชาสัมพันธ์

– โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ถนนเปรมปรีดา ฝั่งทิศใต้ของทางหลวงหมายเลข 2307 จากแยกทางหลวงหมายเลข 2307 ไปทิศตะวันตกของถนน

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ถนนเปรมปรีดา ฝั่งทิศใต้ของทางหลวงหมายเลข 2307 จากแยกทางหลวงหมายเลข 2307 ไปทิศตะวันตกของถนน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 23 = 25