ข่าวประชาสัมพันธ์

– ประเพณีบุญมหาชาติ(วัดไตรภูมิ)

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมได้รับเกียรติโดยท่าน ส.ส.สกุณา สาระนันท์ และคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล
ผู้นำชุมชนคุ้มวัดไตรภูมิ ร่วมงานประเพณีบุญมหาชาติ(วัดไตรภูมิ) เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
การอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาววานรนิวาส โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม ในครั้งนี้

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

14 + = 22