ข่าวประชาสัมพันธ์

Daily Archives: มีนาคม 9, 2020

– ประเพณีบุญมหาชาติ(วัดไตรภูมิ)

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดยนาง ...

Read More »

– โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยปรับถมดินแดงอัดบดแน่น ลู่วิ่งโดยรอบ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคา โดยวิธี ...

Read More »

– โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็กทางเดินเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็กทางเดินเข้า ...

Read More »

– โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคา โดยวิธี ...

Read More »

– โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ถนนเปรมปรีดา ฝั่งทิศใต้ของทางหลวงหมายเลข 2307 จากแยกทางหลวงหมายเลข 2307 ไปทิศตะวันตกของถนน

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคา โดยวิธี ...

Read More »