ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการล้างตลาด ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริการ พนักงานเทศบาล กับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ด้วยการล้างตลาดโต้รุ่งและตลาดสดเทศบาล ทุกวันอังคาร โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวเทศบาลตำบลวานรนิวาส ในการจัดทำกิจกรรม

 

 

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + 1 =