ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการตรวจวัดไข้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริการ พนักงานเทศบาล กับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ด้วยวิธีตรวจวัดไข้บริเวณด้านหน้าก่อนเข้าตลาดโต้รุ่ง หรือตลาดสดเทศบาล อีกทั้งดำเนินการจัดตั้งอ่างล้างมือสำหรับผู้เข้ารับบริการ โดยเทศบาลจัดเวรเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจวัดไข้ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนในการประจำจุดเวรตรวจวัดไข้ ในช่วง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

       

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 27 = 34