ข่าวประชาสัมพันธ์

Daily Archives: มีนาคม 1, 2020

มาตรการล้างตลาด ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตน ...

Read More »

มาตรการตรวจวัดไข้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตน ...

Read More »