ข่าวประชาสัมพันธ์

Monthly Archives: มีนาคม 2020

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส จัดทำโคร ...

Read More »

– ประเพณีบุญมหาชาติ(วัดไตรภูมิ)

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดยนาง ...

Read More »

– โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยปรับถมดินแดงอัดบดแน่น ลู่วิ่งโดยรอบ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคา โดยวิธี ...

Read More »

– โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็กทางเดินเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็กทางเดินเข้า ...

Read More »

– โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคา โดยวิธี ...

Read More »

– โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ถนนเปรมปรีดา ฝั่งทิศใต้ของทางหลวงหมายเลข 2307 จากแยกทางหลวงหมายเลข 2307 ไปทิศตะวันตกของถนน

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคา โดยวิธี ...

Read More »

มาตรการล้างตลาด ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตน ...

Read More »

มาตรการตรวจวัดไข้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตน ...

Read More »