ข่าวประชาสัมพันธ์

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนเรืองศรีฝั่งทิศตะวันตก จากแยกถนนสนามบินถึงซอยบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนเรืองศรีฝั่งทิศตะวันตก จากแยกถนนสนามบินถึงซอยบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนเรืองศรีฝั่งทิศตะวันตก จากแยกถนนสนามบินถึงซอยบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

6 + 2 =