ข่าวประชาสัมพันธ์

– ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีโพนเมืองฝั่งทิศตะวันออก จากแยกถนนเรืองสวัสดิ์ไปด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีโพนเมืองฝั่งทิศตะวันออก จากแยกถนนเรืองสวัสดิ์ไปด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

– เอกสารประกวดราคา ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศรีโพนเมืองฝั่งทิศตะวันออก จากแยกถนนเรืองสวัสดิ์ไปด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 45 = 52