ข่าวประชาสัมพันธ์

– ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล เดิม ถนนธุรกิจพัฒนาจากแยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล เดิม ถนนธุรกิจพัฒนาจากแยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– เอกสารประกวดราคา ตามประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล เดิม ถนนธุรกิจพัฒนาจากแยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

28 + = 35