ข่าวประชาสัมพันธ์

Daily Archives: มกราคม 29, 2020

– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนโพธิ์ศรี จากแยกถนนธุรกิจพัฒนาถึงแยกถนนราชกิจรังสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดดูรายละเอียด

Read More »

– เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟังท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนโพธิ์ศรี จากแยกถนนธุรกิจพัฒนาถึงแยกถนนราชกิจรังสรรค์

โหลดดูรายละเอียด

Read More »