ข่าวประชาสัมพันธ์

– ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า ถนน คสล.เดิม ถ.เรืองสวัสดิ์ จากแยกทางหลวง 222 ไปทิศตะวันออก

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2563
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า ถนน.คสล.เดิม ถนนเรืองศักดิ์
จากแยกทางหลวงหมายเลข 222 ไปทิศตะวันออก

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 + 3 =