Home / ประชาสัมพันธ์ / – กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

– กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 7

x

Check Also

– การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) พ.ศ.2563

คำสั่งเทศบาล ...