ข่าวประชาสัมพันธ์

Daily Archives: มิถุนายน 19, 2019

– กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

Read More »

รายงานผลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

–  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ป ...

Read More »

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ 2561

Read More »

หลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข ...

Read More »