ข่าวประชาสัมพันธ์

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2019

– เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1 / 2562 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ) ตามประกาศ เทศบาลตำบลวานรนิวาส ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ...

Read More »