ข่าวประชาสัมพันธ์

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2018

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

Read More »

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี     ...

Read More »

– ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-ซ่อมแซมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวานรนิวาส

คลิกเพื่อดูรายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-ซ่ ...

Read More »

คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลวานรนิวาส

สำนักปลัดเทศบาล การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนรา ...

Read More »

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงา ...

Read More »

รายงานการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

– รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ปร ...

Read More »

รายงานการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบป ...

Read More »

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สร ...

Read More »

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวานนิวาส

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (VISION) “เทศบาลน่าอยู่ ...

Read More »