ข่าวประชาสัมพันธ์

Daily Archives: ตุลาคม 13, 2018

ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เลขที่ 299 หมู่ท ...

Read More »

ทำเนียบห้วหน้าส่วนราชการ

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลวานรนิวาส นายปร ...

Read More »

ทำเนียบสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส

ทำเนียบสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส   นายมีชัย  เฒ่ ...

Read More »

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลวานรนิวาส นางจินตนา ผาอิ ...

Read More »

แผนที่เทศบาล

Read More »

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่  2.94  ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสกลนครป ...

Read More »