Home / ประชาสัมพันธ์ / – ประกาศการใช้แผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลวานรนิวาส

– ประกาศการใช้แผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลวานรนิวาส

ประกาศการใช้แผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลวานรนิวาส

โหลดดูรายละเอียดได้ที่นี่

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 9 = 1

x

Check Also

– การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) พ.ศ.2563

คำสั่งเทศบาล ...