ข่าวประชาสัมพันธ์

Monthly Archives: ตุลาคม 2018

– รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน-ประจำไตรมาส-1

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน  ประจำไตรมาส 1 โหลดดูรายงา ...

Read More »

– ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.รอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์และรั้ว ค.ส.ล. รอบโรงคัดแยกขยะ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรั ...

Read More »

– กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561

Read More »

ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เลขที่ 536 หมู่ท ...

Read More »

ทำเนียบห้วหน้าส่วนราชการ

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลวานรนิวาส นายปร ...

Read More »

ทำเนียบสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส

ทำเนียบสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส   นายมีชัย  เฒ่ ...

Read More »

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลวานรนิวาส นางจินตนา ผาอิ ...

Read More »

แผนที่เทศบาล

Read More »

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่  2.94  ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสกลนครป ...

Read More »

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ ค ...

Read More »