Home / ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมประชาสัมพันธ์ / คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประชาชน ร่วมกันรดน้ำขอพร

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประชาชน ร่วมกันรดน้ำขอพร

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประชาชน
ร่วมกันรดน้ำขอพร นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

รูปภาพเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 6 = 4

x

Check Also

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ ...