โครงการก่อสร้างขยายถนนเปรมปรีดา ด้านทิศตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก

โครงการก่อสร้างขยายถนนเปรมปรีดา ด้านทิศตะวันออก