ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนนิวาสสถาน จากแยกถนนบำรุงเมืองถึงถนนราชกิจรังสรรค์ โดยวิธีคัด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ