โครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จัดโครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านจิราภรร์ เบิกบานดี นาอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานพิธีเปิด โดยในงานมีกิจกรรม อาทิ ขบวนแห่กระทง ขบวนแห่นางรำ จากชุมชนภายในเขตเทศบาล การประกวดนางงามนพมาศ กิจกรรมการแสดงนักเรียน นักศึกษา การเดินแฟชั่นผ้าครามโดยแขกรับเชิญกิติมาศักดิ์ โดยโครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบเนื่องตลอดไป

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Gree ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส น ...
อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ด้วยเทศบาลตำบลวาน ...
อ่านเพิ่มเติม