จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ด้วยเทศบาลตำบลวานรนิวาสจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปี 2563 โดยมีนายประจญ จันทะโพธิ์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และ กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลำห้วยสีดอกกาว ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Gree ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส น ...
อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ด้วยเทศบาลตำบลวาน ...
อ่านเพิ่มเติม