ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดย นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้แก่ วัดเสบุญเรือง วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม วัดสระเกษ วัดไตรภูมิ ที่พักสงฆ์หนองหินศรีสกุลวงศ์ วัดธรรมนิเวศวนาราม วัดโนนวิเวกศรีเมือง

 

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Gree ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส น ...
อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ด้วยเทศบาลตำบลวาน ...
อ่านเพิ่มเติม