เปิดเรียนวันแรกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวานรนิวาส สังกัดเทศบาลตำบลวานรนิวาสได้เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Gree ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส น ...
อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ด้วยเทศบาลตำบลวาน ...
อ่านเพิ่มเติม