กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดย นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลวานรนิวาสและบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลวานรนิวาส เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส Green office (5ส.)

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส Gree ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาปิยมหาราช 23

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส น ...
อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ด้วยเทศบาลตำบลวาน ...
อ่านเพิ่มเติม