กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น.
เทศบาลตำบลวานรนิวาส และองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในการรักษา บำรุงฟื้นฟู สภาพแวดล้อมคลองทางควายให้มีความสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย และเพื่อร่วมแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยนายกำจัด ทิพย์สุริย์ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองทางควาย ชุมชนคลองเตย หมู่ 13 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร