กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นายกำจัด ทิพย์สุริย์  นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส ได้ดำเนินพิธีทำบุญตักบาตร ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลวานรนิวาส ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ร่วมกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทุกภาคส่วนราชการในอำเภอวานรนิวาส คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อสม. และประชาชนชาวเทศบาลตำบลวานรนิวาส เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย