ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลวานรนิวาส พร้อมด้วยทุกภาคส่วนราชการในอำเภอวานรนิวาส คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวอำเภอวานรนิวาส ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต 5 ธันวาคม 2564 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดโนนวิเวกศรีเมือง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และพิธีวางพวงพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย