บุญประเพณีงานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนสวรรค์ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยนายกำจัด ทิพย์สุริย์ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส ท่านสุกณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส ร่วมบุญประเพณีงานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนสวรรค์ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อสบทบสร้างและบูรณศาสนสถานแห่งพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงาม