จัดเตรียมสถานที่ในการ จัดงานลอกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ออกพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ในการ จัดงานลอกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔